HR tjenester og abonnement

Vi tilbyr

 

Irene Frøiland, eier av If HR, kan leies inn som din HR partner i hverdagen

 

Mange mellomstore bedrifter har hverken behov eller ressurser til å ha en HR sjef ansatt i full stilling. If HR har derfor utarbeidet et abonnementskonsept, slik at bedriften kan leie inn riktig HR bistand til rett tid til riktig pris. 

 

If HR bistår i HR arbeidet med kompetent support og rådgivning. If HR avlaster ledere og HR effektivt og forutsigbart gjennom riktig bistand til riktig tid. 

 

HR er alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og «avvikling» av alle menneskelige ressurser i virksomheten.

 

Hvorfor bruke If HR

Ved å håndtere HR prosessene riktig og effektivt vil det frigjøres tid til å jobbe mer med kjernevirksomheten, samt skape en ramme for utvikling og vekst med medarbeidere i høysetet. Med tydelige og definerte mål, roller og prosedyrer, og oppfølging av disse, øker sannsynligheten for at ansatte leverer optimalt iht virksomhetens mål, og gir rom for å bevisst utvikle og beholde nøkkelpersoner.

 

Dette handler om godt lederskap - Vi gir din bedrift rammeverket og støtten til å utøve et enda bedre lederskap!

 

HR-kompetanse til leie

Alle bedrifter er forskjellige, og har dermed forskjellige behov. Dette har vi tatt hensyn til og tilbyr abonnementsløsning innen HR.

 

Behovet for HR-ressurser varierer videre med hvilke strategiske valg som er tatt, sett i sammenheng med hvilken kompetanse en har tilgjengelig. Et HR abonnement  gir bedrifter tilgang på tung og bred HR-kompetanse både på kort og lang sikt, i akkurat den stillingsbrøken virksomheten har behov for.

 

Behovet kan være å ivareta HR-funksjonen, gjennomføre prosesser, etablere rutiner og prosedyrer, det kan være å dekke opp et fravær eller på bred front bidra i arbeidstopper.

Lei inn en HR-ressurs på kort eller lang sikt. Vi bistår dine HR-behov når du trenger det!