Rekruttering

If HR gir deg profesjonell rekruttering fra start til slutt!

 

If HR er spesialist på lederrekruttering til eiendom, bygg og anleggsbransjen.

 

Å ha de riktige ressursene på plass til enhver tid er av avgjørende betydning for bedrifter, samtidig som konkurransen om talentene stadig blir tøffere. If HR tar totalansvar for hele rekrutteringsprosessen frem til ansettelsen.

 

Rekrutteringsprosessen tar utgangspunkt i personlige egenskaper og egnethet sammen med adferdsbasert rekruttering. Gjennom strukturerte intervjuer avdekker vi kandidatenes personlige egenskaper og egnethet som er avgjørende for å lykkes i den aktuelle stillingen. 

 

Irene Frøiland har jobbet med rekruttering og bemanning i 25 år, og hjulpet ledere i de fleste bransjer med å løse ulike ressursbehov.

 

En god rekruttering, handler om å sette hele mennesket i fokus

Dette er det viktiste vi gjør under hele rekrutteringsprosessen. If HR forsøker å se hele mennesket, ikke bare CV-en og betingelsene. En god bedriftskultur  med verdier som matcher kandidatens egne, er nøkkelen til suksess. Mennesket som skal rekrutteres må derfor først og fremst passe inn i bedriftskulturen.

 

Trivsel skaper rom for personlig vekst, kreativitet, engasjement, lojalitet, ytelse og handlekraft – alle nøkkelfaktorer som i sum fører til større fremgang og vekst for bedriftene. Under har vi beskrevet stegene i vår rekrutteringsprosess:

 

 

Stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon

 

Kravspesifikasjonen er det viktigste verktøyet for å sikre en optimal prosess. Oppdragsgiver deltar fullt ut i utarbeidelsen av denne.

 

Kandidatbehandling og search

 

Vi benytter oss av det til enhver tid mest oversiktlige og gjennomprøvde kandidatsøkesystemet på markedet. Dette sikrer optimal tilgang på rett kompetanse med bakgrunn i kravspesifikasjonen. Alle kandidater vil få løpende tilbakemelding om sin søkerstatus og hvor de er i prosessen.

 

Intervjufasene

 

Interessante kandidater inviteres til innledende, uforpliktende samtaler. De kandiater som går videre vil deretter møte til mer dypere og mer forpliktende samtaler. Kandidater som tilfredstiller kravspesifikasjonen vil før presentasjon for oppdragsgiver ha vært gjennom to til tre intervjuer og om ønskelig gjennomgang av personlighetstester.

 

Veritas – sertifiserte testverktøy

 

Vi benytter Cut-e sine testsystemer. Testene er av verdens mest brukte, og er tilgjengelig på over 25 språk. Testene er Veritas – sertifisert og gir et meget godt bilde av kandidatens profil.

 

Kandidatpresentasjon

 

If HR tilstreber å presentere to til tre kvalifiserte kandidater for oppdragsgiver. Disse skal være i tråd med den stillings- og kravspesifikasjon som er gjort tidligere. Det er viktig at både kandidat og oppdragsgiver er godt forberedt i forhold til et slikt møte. Her sørger vi for sikre og profesjonelle rammer i forhold til gjennomføring, og er med i finaleintervjuene.

 

Innhenting av referanser

 

Det gjennomførers alltid en kvalitativ referansesjekk, om nødvendig i et personlig møte med referansepersoner. Det benyttes verktøy og metodikk som sikrer riktig informasjon. Svært mange feilansettelser skyldes dårlig gjennomførte referansesamtaler, eller at slike samtaler ikke har funnet sted.

 

Ansettelse

 

Kandidatene følges også opp etter selve ansettelsen. Dette innebærer at det etableres en regelmessig kontakt med kandidaten og dens overordnede. På den måten vil partene føle en plikt og et ansvar for å gjøre det maksimale ut av ansettelsen.

 

Oppfølging

 

Både kandidat og oppdragsgiver følges opp i prøvetiden. Under hele prosessen ønsker vi at de involverte parter opplever seriøsitet og positivitet gjennom hele prosessen.

 

Valg av mediekanaler

 

If HR har inngått avtaler med de medier som erfaringsmessig gir den best kvalifiserte responsen på stilling ledig annonser. Alle stillinger publiseres i sosiale medier som Facebook og Linkedin.

 

For å oppnå en mest mulig effektiv rekrutteringsprosess kombineres ofte aktive markedssøk med annonsert rekruttering. Ved annonserte oppdrag står vi for utforming av annonsetekst basert på den aktuelle stillingens kravspesifikasjon. Utarbeidelse av annonsens layout og valg av medier for å sikre et riktig dekningsområde for den aktuelle stillingen. If HR bistår også med utsendelse av annonser til aktuelle medier i henhold til søknadsfrister.

If HR gir deg profesjonell rekruttering fra start til slutt!