Om If HR

 

Som ihuga Drammenser valgte jeg å ha kontor på Strømsø, og tar nå i bruk over 25 års erfaring innen HR og rekruttering tilbake til Elvebyen Drammen. 

 

Etter snart 5 års drift betjener If HR større kunder i Oslo og Drammensområdet.

 

If HR er spesialist på rekruttering til eiendom, bygg og anleggsbransjen - og har avtaler med de største entreprenørene i Norge. Men, rekrutterer selvfølgelig til alle andre bransjer også.

 

If HR er således et komplett HR og rekrutteringsbyrå i Drammen!   

 

If HR leverer tjenester innen HR, rekruttering , utvelgelse, og karrièreveiledning. If HR besitter bred kompetanse og erfaring fra det private næringsliv, offentlige virksomheter og ikke -statlige organisasjoner. Kjernen i våre virksomheter er å redusere risiko og usikkerhet knyttet til ansettelser ovenfor våre oppdragsgivere og kandidater.

 

If HR jobber grundig og målrettet for å forstå oppdragsgivere og kandidaters behov, ønsker og utfordringer. Jobben er er å forstå enhver oppdragsgivers forretning og strategi.

Den solide erfaring If HR har fra flere bransjer medfører igjen at vi er i stand til å finne riktige og kvalifiserte kandidater til våre oppdragsgivere, samt finne riktigere arbeidsgivere for våre kandidater. 

Oppdragsgiverne våre er lokale private bedrifter, internasjonale konsern, nasjonale virksomheter og offentlig sektor.

 

 

 

 

Side Image